Tượng Nhà Sư Nhỏ Dễ Thương DTT04

Giá gốc: 499.000
Giảm chỉ còn: 349.000

Trang trí bàn làm việc, tủ hay bàn trà, trên ô tô với tượng nhà sư nhỏ dễ thương DTT04.
Chất liệu: đất tử sa.
Kích thước: vui lòng xem trên hình ảnh dưới.

Mô tả

Trang trí bàn làm việc, tủ hay bàn trà, trên ô tô với tượng nhà sư nhỏ dễ thương DTT04.

Tượng Nhà Sư Nhỏ Dễ Thương DTT04

Chất liệu: đất tử sa.

Kích thước: vui lòng xem trên hình ảnh dưới.

Hình ảnh sản phẩm thực tế

Tượng nhà sư nhỏ dễ thương DTT04

Tượng nhà sư nhỏ dễ thương DTT04

Tượng nhà sư nhỏ dễ thương DTT04-01

Tượng nhà sư nhỏ dễ thương DTT04-01

Tượng nhà sư nhỏ dễ thương DTT04-02

Tượng nhà sư nhỏ dễ thương DTT04-02

Tượng nhà sư nhỏ dễ thương DTT04-03

Tượng nhà sư nhỏ dễ thương DTT04-03

Tượng nhà sư nhỏ dễ thương DTT04-04

Tượng nhà sư nhỏ dễ thương DTT04-04