Kiểu xem:

Xem: 12 24 Tất cả

  • Chuối 1 loại cây truyền thống đặc trưng tại Việt Nam. Lá chuối gói bánh hay lợp mái... Một nét dân dã của dân tộc. Nay đã có giấy dán tường họa tiết lá chuối dân dã 3D262 để trang trí các không gian cổ, dân dã. Cùng xem ngay mẫu giấy dán tường lá…