Kiểu xem:

Xem: 12 24 Tất cả

  • Sử dụng Tượng phật tổ như lai bất cứ ai cũng muốn nhận được những điều may mắn và bình an trong cuộc sống. Ngoài ra con người cũng thể hiện được sự tôn kính với Đức Phật.